Teatr Gdynia Głowna

18.10 | (W)INNY. Spektakl dla uczniów z okazji Dnia Solidarności z Uchodźcami

18 października 2018 | godz. 12.00 | Sala Kinowa Muzeum Emigracji w Gdyni | Wstęp wolny

Z okazji Dnia Solidarności z Uchodźcami (15.10) zapraszamy klasy ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na spektakl Teatru Gdynia Główna pt. (W)INNY

Michał ma 16 lat i jest uczniem liceum. O uchodźcach słyszał w mediach i w domu, ale nigdy nie poznał nikogo w podobnej sytuacji. Wszystko się̨ zmienia, gdy pewnego dnia w szkole pojawia się̨ nowy chłopak. Ibrahim nie tylko wygląda inaczej, lecz także reprezentuje zupełnie inne wartości kulturowe. Ta konfrontacja zmusi Michała do podjęcia stanowiska wobec Nowego oraz zbudowania fundamentów własnego światopoglądu.


Zapisy prosimy przesyłać na adres warsztaty@muzeumemigracji.pl do dnia 16.10.2018. W treści listu prosimy podać nazwę szkoły, ilość uczniów, klasę oraz telefon kontaktowy do osoby dokonującej rezerwacje.


Podczas spektaklu widz będzie miał szansę pomóc głównemu bohaterowi. Zgodnie z zasadą Teatru Forum według której, odpowiednio poprowadzony widz, przekształca się w aktywnego uczestnika i współtwórcę spektaklu, co w założeniu TF jest społecznie wyzwalające. Poprzez udział w spektaklu uruchomimy w uczniach i uczennicach refleksje i krytyczne myślenie nie tyle o historii konkretnego uchodźcy, co o istocie problemu i mechanizmach jakie kryją się za wieloma uchodźczymi doświadczeniami.

 

Obsada: Jakub Grzybek, Przemysław Jurewicz, Kamel Mohamad, Jacek Panek
Scenariusz:
Zespół
Reżyseria: Małgorzata Polakowska
Reżyseria świateł: Marzena Chojnowska
Dżoker:
Małgorzata Polakowska

Małgorzata Polakowska – magister kulturoznawstwa (2013), absolwentka Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego (2014), Akademii Teatru Alternatywnego przy Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu (2016) a także Kursu Teatru Forum Drama Way i Szkoły Dramy Stosowanej STOP-KLATKA. Aktorka Teatru Gdynia Główna. Od 2014 roku tworzy spektakle Teatru Forum oraz prowadzi warsztaty wykorzystujące metodę dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie (adresowane m.in. do młodzieży, społeczności lokalnych, seniorów, wychowanków Ośrodka MONAR, więźniów, osób zagrożonych bezdomnością). Koordynatorka i animatorka projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne FEERIA, którego jest współzałożycielką. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie “animacja i upowszechnianie kultury”.