Teatr Gdynia Głowna

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja dla Osób otrzymujących newsletter od Kliniki Kultury

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Klinika Kultury” w Sopocie, 81-732 Sopot,
ul. Karlikowska 7/1, KRS 0000457415, REGON 221874914, NIP 5851466362, email: teatr@teatrgdyniaglowna.pl, ejasicka@teatrgdyniaglowna.pl.

2. Przetwarzanie danych pozwala na świadczenie usług przez Fundację „Klinika Kultury”, m.in. nawiązywanie kontaktu związanego z wykonywaniem umowy sprzedaży biletów, a także przesyłaniem informacji marketingowych (w tym newsletter’a) na podstawie Pani/Pana oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO).

W szczególności przetwarzamy dane osobowe:

w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji „Klinika Kultury” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. historii aktywności w serwisie, historia komunikacji, udział w dyskusjach na forum) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji „Klinika Kultury” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz dotyczących aktywności na stronie i podejmowanych działań na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju.

w celu kierowania przez Fundację „Klinika Kultury” treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacja „Klinika Kultury” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów i wiadomości e-mail, zawierających informacje o wydarzeniach kulturalnych i spektaklach,

w środowisku informatycznym, co oznacza, że dane osobowe mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania subskrypcji newsletter’a. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, w szczególności w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Celem wycofania zgody na przesyłanie Ci newsletter’a lub przetwarzanie danych osobowych proszę skierować do Fundacji „Klinika Kultury” email’a na adres: teatr@teatrgdyniaglowna.pl, ejasicka@teatrgdyniaglowna.pl.

5. Dane osobowe podane w związku z subskrypcją newsletter’a są udostępniane FreshMail Sp. z o.o. (Al. 29 Listopada 155 c 31-406 Kraków. NIP 6751496393) w celu prawidłowej realizacji umowy świadczenia usług mailingowych.

6. Informujemy, że posiadają Państwo uprawnienia do:

dostępu do swoich danych osobowych,

żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (jednakże cofnięcie zgody uniemożliwia otrzymywanie newsletter’a),

żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

przenoszenia swoich danych osobowych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,

kontaktu w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Klinikę pod adresem e-mail teatr@teatrgdyniaglowna.pl.

7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani żadnej organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

dla odbiorców oferty edukacyjnej „Lekcje Teatralne/Stacja Bajek”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Klinika Kultury” w Sopocie, 81-732 Sopot, Karlikowska 7/1, email: teatr@teatrgdyniaglowna.pl, KRS 0000457415, REGON 221874914, NIP 5851466362.

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych reprezentowanym przez Ewelinę Jasicką – Prezesa Zarządu Fundacji, e-mail: ejasicka@teatrgdyniaglowna.pl.

3. Pani/a Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Fundację „Klinika Kultury”, m.in. nawiązywania kontaktu związanego z rezerwacją biletów, z wykonywaniem umowy sprzedaży biletów, a także przesyłaniem informacji marketingowych (w tym ofert edukacyjnych) na podstawie Pani/Pana oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) oraz w celu realizacji działań statutowych Fundacji „Klinika Kultury”.

W szczególności przetwarzamy dane osobowe:

w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Kliniki Kultury (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. historii aktywności w serwisie, historia komunikacji, udział w dyskusjach na forum) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji „Klinika Kultury” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz dotyczących aktywności na stronie i podejmowanych działań na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju.

w celu kierowania przez Fundację „Klinika Kultury” treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji „Klinika Kultury” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu komunikacji marketingowej, w tym w formie ofert edukacyjnych i wiadomości e-mail, zawierających informacje o wydarzeniach i spektaklach, mających charakter edukacyjny,

w środowisku informatycznym, co oznacza, że dane osobowe mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

4. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub żadnej organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania realizacji oferty edukacyjnej ww. Fundacji. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, w szczególności w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

6. Informujemy, że posiadają Państwo uprawnienia do:

dostępu do swoich danych osobowych,

żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (jednakże cofnięcie zgody uniemożliwia otrzymywanie ofert),

żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Celem wycofania zgody na przesyłanie ofert edukacyjnych lub przetwarzanie danych osobowych, proszę skierować do Fundacji „Klinika Kultury” email’a na adres: teatr@teatrgdyniaglowna.pl, ejasicka@teatrgdyniaglowna.pl.

przenoszenia swoich danych osobowych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,

kontaktu w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez ww. Fundację pod adresem e-mail teatr@teatrgdyniaglowna.pl.

7. Administrator informuje także, że nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych osobowych, w tym dane te nie będą podlegały profilowaniu.

8. Odbiorcą Pani/a danych osobowych może być także firma informatyczna Krzysztof Jareczek – PRO2WEB, ul. Niepodległości 727, 81-840 Sopot,, biuro rachunkowe Dorota Niklewicz, ul. Kilińskiego 1/5, 81-386 oraz podmiot finansujący organizację – Gmina Miasta Gdyni, al. marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dla odbiorców faktur wystawionych przez Fundację „Klinika Kultury”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Klinika Kultury” z siedzibą w Sopocie, 81-732 Sopot, ul. Karlikowska 7/1, email: teatr@teatrgdyniaglowna.pl 

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych reprezentowanym przez Ewelinę Jasicką – Prezes Zarządu Fundacji, e-mail: ejasicka@teatrgdyniaglowna.pl.

3. Dane będą przetwarzane w celu wystawienia faktury na usługi świadczone przez Fundację „Klinika Kultury” na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapisów prawa podatkowego. Nie przewiduje się wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych w innych celach niż ten opisany powyżej.

4. Dane mogą być udostępniane biuru rachunkowemu Dorota Niklewicz w Gdyni w celu prawidłowej ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w księgach handlowych Fundacji „Klinika Kultury”

5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub żadnej organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z przepisami podatkowymi.

7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).

10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Administrator informuje także, że nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych osobowych, w tym dane te nie będą podlegały profilowaniu.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób rezerwujących i kupujących bilety online w Teatrze Gdynia Główna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Klinika Kultury” w Sopocie, 81-732 Sopot, Karlikowska 7/1, email: teatr@teatrgdyniaglowna.pl, KRS 0000457415, REGON 221874914, NIP 5851466362.

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych reprezentowanym przez Ewelinę Jasicką – Prezes Zarządu Fundacji, e-mail: ejasicka@teatrgdyniaglowna.pl.

3. Pani/a Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Fundację „Klinika Kultury”, a w szczególności nawiązywania kontaktu związanego z wykonywaniem umowy sprzedaży i rezerwacji biletów.

W szczególności przetwarzamy dane osobowe:

w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji „Klinika Kultury” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. historii aktywności w serwisie, historia komunikacji, udział w dyskusjach na forum) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji „Klinika Kultury” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz dotyczących aktywności na stronie i podejmowanych działań na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju.

w celu kierowania przez Fundację „Klinikę Kultury” treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji „Klinika Kultury” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletter’a i wiadomości e-mail, zawierających informacje o wydarzeniach i spektaklach.

w środowisku informatycznym, co oznacza, że dane osobowe mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas umowy sprzedaży i rezerwacji biletów na dane wydarzenie. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, w szczególności w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Celem wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę skierować do Fundacji „Klinika Kultury” email’a na adres: teatr@teatrgdyniaglowna.pl, ejasicka@teatrgdyniaglowna.pl.

6. Dane osobowe podane w związku z zakupem biletów online są powierzane firmie InterTicket Polska Sp. Z o.o., 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80 (NIP: 7010293438), w celu prawidłowej realizacji usługi sprzedaży biletów online przez platformę InterTicket.pl.

7. Informujemy, że posiadają Państwo uprawnienia do:

dostępu do swoich danych osobowych,

żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (jednakże cofnięcie zgody uniemożliwia skorzystanie z usług platformy InterTicket.pl oraz z zarezerwowanych inną drogą biletów),

żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

przenoszenia swoich danych osobowych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,

kontaktu w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Klinikę pod adresem e-mail teatr@teatrgdyniaglowna.pl.

8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani żadnej organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

10. Odbiorcą Pani/a danych osobowych może być także firma informatyczna Krzysztof Jareczek – PRO2WEB, ul. Niepodległości 727, 81-840 Sopot,, biuro rachunkowe Dorota Niklewicz, ul. Kilińskiego 1/5, 81-386 oraz podmiot finansujący ww. Fundację – Gmina Miasta Gdyni, al. marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, a także odpowiednie organy skarbowe.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób biorących udział w konkursach organizowanych przez Fundację „Klinika Kultury”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Klinika Kultury” w Sopocie, 81-732 Sopot, Karlikowska 7/1, email: teatr@teatrgdyniaglowna.pl, KRS 0000457415, REGON 221874914, NIP 5851466362.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych reprezentowanym przez Ewelinę Jasicką – Prezes Zarządu Fundacji, e-mail: ejasicka@teatrgdyniaglowna.pl.
 3. Pani/a Dane będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych przez Fundację „Klinika Kultury”, świadczenia usług przez Fundację „Klinika Kultury”, a w szczególności nawiązywania kontaktu związanego z realizacją organizowanych przez ww. Fundację konkursów, a także przesyłania informacji marketingowych (w tym newsletter’a) na podstawie Pani/Pana oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO).

W szczególności przetwarzamy dane osobowe:

w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji „Klinika Kultury” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. historii aktywności w serwisie, historia komunikacji, udział w dyskusjach na forum) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji „Klinika Kultury” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz dotyczących aktywności na stronie i podejmowanych działań na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju.

w celu kierowania przez Fundację „Klinika Kultury” treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji „Klinika Kultury” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletter’a i wiadomości e-mail, zawierających informacje o wydarzeniach i spektaklach.

w środowisku informatycznym, co oznacza, że dane osobowe mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez realizacji organizowanych przez Fundację „Klinika Kultury” konkursów oraz obowiązywania Pani/a zgody na przesyłanie treści marketingowych (w tym newsletter’a). Po tym okresie dane mogą być przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, w szczególności w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

 

 1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Celem wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę skierować do Fundacji „Klinika Kultury” email’a na adres: teatr@teatrgdyniaglowna.pl, ejasicka@teatrgdyniaglowna.pl.

 

 1. Informujemy, że posiadają Państwo uprawnienia do:

dostępu do swoich danych osobowych,

żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (jednakże cofnięcie zgody uniemożliwia otrzymywanie informacji o konkursie oraz newsletter’a),

żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

przenoszenia swoich danych osobowych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,

kontaktu w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Klinikę pod adresem e-mail teatr@teatrgdyniaglowna.pl.

 

 1. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych osobowych.
 3. Odbiorcą Pani/a danych osobowych może być także firma informatyczna Krzysztof Jareczek – PRO2WEB, ul. Niepodległości 727, 81-840 Sopot,, biuro rachunkowe Dorota Niklewicz, ul. Kilińskiego 1/5, 81-386 oraz podmiot finansujący dany konkurs, a także odpowiednie organy skarbowe.

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych.

Konkurs realizowany przez fundację “Klinika Kultury”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Klinika Kultury” z siedzibą w Sopocie, 81-732 Sopot, Karlikowska 7/1, email: teatr@teatrgdyniaglowna.pl

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych reprezentowanym przez Ewelinę Jasicką – Prezes Zarządu Fundacji, e-mail: ejasicka@teatrgdyniaglowna.pl.

3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu przez Fundację „Klinika Kultury” na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie przewiduje się wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych w innych celach niż ten opisany powyżej.

4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub żadnej organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane przez okres przydatności do realizacji w/w działań statutowych
Fundacji „Klinika Kultury”.

7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9.  Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Administrator informuje także, że nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych osobowych, w tym dane te nie będą podlegały profilowaniu.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Casting dla wykonawców spektakli i projektów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Klinika Kultury” w Sopocie, 81-732 Sopot, Karlikowska 7/1, email: teatr@teatrgdyniaglowna.pl, KRS 0000457415, REGON 221874914, NIP 5851466362.

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych reprezentowanym przez Ewelinę Jasicką – Prezes Zarządu Fundacji, e-mail: ejasicka@teatrgdyniaglowna.pl.

3. Pani/a Dane będą przetwarzane w procesie castingu oraz w procesie rekrutacji do konkretnych projektów naszej organizacji, na potrzeby działań statutowych Fundacji „Klinika Kultury”, w procesie rekrutacji do kolejnych projektów artystycznych, edukacyjnych i społecznych w ramach działalności Fundacji “Klinika Kultury”.

4. Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu castingu i rekrutacji do projektów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tj. Pańskiej zgody – przysługuje Pani/u prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub żadnej organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane przez okres realizacji w/w działań statutowych Fundacji „Klinika Kultury”, jednak maksymalnie do zakończenia realizacji wybranego projektu ww. Fundacji, do którego będzie Pani/Pan zaangażowany.

7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Administrator informuje także, że nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych osobowych, w tym dane te nie będą podlegały profilowaniu.

12. Odbiorcą Pani/a danych osobowych może być także firma informatyczna Krzysztof Jareczek – PRO2WEB, ul. Niepodległości 727, 81-840 Sopot,, biuro rachunkowe Dorota Niklewicz, ul. Kilińskiego 1/5, 81-386 oraz podmiot finansujący przedsięwzięcie Gmina Miasta Gdyni, al. marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uczestnicy projektów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Klinika Kultury” w Sopocie, 81-732 Sopot, Karlikowska 7/1, email: teatr@teatrgdyniaglowna.pl, KRS 0000457415, REGON 221874914, NIP 5851466362.

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych reprezentowanym przez Ewelinę Jasicką – Prezes Zarządu Fundacji, e-mail: ejasicka@teatrgdyniaglowna.pl.

3.Pani/a Dane będą przetwarzane w okresie brania czynnego udziału w projektach edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych i społecznych Fundacji „Klinika Kultury” oraz w okresie przechowywania dokumentacji realizacji danego projektu wymaganym przez donatorów, sponsorów i współorganizatorów, na potrzeby działań statutowych Fundacji „Klinika Kultury.

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego).

5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub żadnej organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane przez okres realizacji w/w działań statutowych Fundacji „Klinika Kultury”, jednak maksymalnie do zakończenia okresu przechowywania dokumentacji projektowej wymaganego przez donatorów, sponsorów i współorganizatorów danego projektu.

7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11.Administrator informuje także, że nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych osobowych, w tym dane te nie będą podlegały profilowaniu.

12. Odbiorcą Pani/a danych osobowych może być także firma informatyczna Krzysztof Jareczek – PRO2WEB, ul. Niepodległości 727, 81-840 Sopot, oraz podmiot finansujący projekt: Gmina Miasta Gdyni, al. marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

 

Informacja o ochronie danych osobowych.

Wolontariat przy projekcie „Pociąg do Miasta – Stacja Obrzeża”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Klinika Kultury”
  z siedzibą w Sopocie, 81-732 Sopot, Karlikowska 7/1, email: teatr@teatrgdyniaglowna.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych reprezentowanym przez Ewelinę Jasicką – Prezes Zarządu Fundacji, e-mail: ejasicka@teatrgdyniaglowna.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu rekrutacji do wolontariatu przy projekcie „Pociąg do Miasta – Stacja Obrzeża” oraz działań statutowych Fundacji „Klinika Kultury” na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie przewiduje się wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych w innych celach niż ten opisany powyżej.
 4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub żadnej organizacji międzynarodowej.
 6. Dane będą przechowywane przez okres przydatności do realizacji w/w działań statutowych
  Fundacji „Klinika Kultury”.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator informuje także, że nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych osobowych, w tym dane te nie będą podlegały profilowaniu.