Teatr Gdynia Głowna

Kulturalny Utrecht - Warsztaty teatralne z podopiecznymi ośrodka MOPS

„Mają swoje marzenia i pragną je realizować. Chcą mieć pracę, własny kąt, odzyskać ludzką życzliwość i społeczną akceptację. Po prostu żyć. Dlatego stworzą swój spektakl.  Tworzą teatr, by dać coś z siebie innym.”

Małgorzata Polakowska

W marcu zawiązała się Grupa Teatralna, której uczestnikami są mieszkańcy Ośrodków Opiekuńczych, zagrożeni bezdomnością. Grupę prowadzą Małgorzata Polakowska i Przemek Jurewicz w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni.  Mają za sobą pierwsze spotkania warsztatowe, podczas których nadali kierunek wspólnym działaniom.
Cotygodniowe spotkania doprowadzą do stworzenia spektaklu Teatru Forum. Jak mówią prowadzący: „bazą dla scenariusza będą ich własne historie, które stopniowo poznajemy w toku procesu warsztatowego.  Zależy nam na zwróceniu uwagi na sytuację osób marginalizowanych, m.in. relacje rodzinne, kwestie związane z zatrudnieniem, opieką zdrowotną etc. Naszym celem jest m.in. nadanie znaczenia często nieopowiedzianym historiom osób żyjących na obrzeżach społeczeństwa, wzrost poczucia własnej mocy i wartości uczestników, a także ich rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.” Efekty ich pracy poznamy pod koniec maja.

Szczegóły tutaj. KLIKNIJ!