Teatr Gdynia Głowna

MŁODA KRYTYKA - KONKURS NA RECENZJĘ z POCIĄGU DO MIASTA

Młoda Krytyka. Konkurs dla widzów Festiwalu „Pociąg do Miasta – Stacja Miasto 2020” na recenzję spektaklu.

Obejrzyj, zrecenzuj i wygraj!

To propozycja dla pasjonatów teatru, wnikliwych widzów i osób, dla których samo obejrzenie spektaklu to za mało – chcą pisać o kulturze! Tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Pociąg do Miasta – Stacja Miasto 2020” będzie towarzyszył konkurs na recenzje festiwalowych spektakli „Młoda Krytyka”. Konkurs ma charakter otwarty, do udziału zapraszamy więc osoby, które nigdy wcześniej nie pisały recenzji teatralnych, jak i osoby, które mogą się pochwalić takimi publikacjami. Czekamy na recenzje festiwalowych spektakli (również tych dla najmłodszych), gdzie opiszecie swoje wrażenia, spróbujecie ocenić grę aktorską i odkryć przesłanie przedstawienia.

Na Wasze recenzje czekamy więc już po pierwszych prezentacjach, rozstrzygnięcie zaplanowaliśmy na wtorek, 11 sierpnia.  Wybrane recenzje będziemy sukcesywnie publikowali na naszym blogu – pociagdomiasta.blogspot.com

Na festiwalowych recenzentów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez naszych Partnerów. Będą to między innymi: książki od Nagrody Literackiej Gdynia, voucher na 150 zł do wykorzystania w gdyńskiej restauracji Oberża 86, voucher od Teatru Gdynia Główna uprawniający do wstępu na wszystkie spektakle do końca 2021 roku oraz pakiety katalogów z Muzeum Miasta Gdyni.

Jest więc o co walczyć! Pióra w dłoń i do dzieła!

Swoje teksty (o dowolnej długości) przesyłacie na adres gbryszewski@teatrgdyniaglowna.pl z dopiskiem „Młoda Krytyka” do końca niedzieli, 9 sierpnia.
Czekamy na Wasze recenzje!

 

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu dla widzów Festiwalu „Pociąg do Miasta – Stacja Miasto 2020” na recenzję spektaklu (zwany dalej „Konkursem”) jest Fundacja „Klinika Kultury”, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs adresowany jest do widzów Festiwalu i ma charakter otwarty. Organizator zaprasza do udziału osoby, które nigdy wcześniej nie pisały recenzji teatralnych, oraz widzów, którzy publikowali już recenzje teatralne. Z udziału w konkursie wyłączeni są profesjonalni recenzenci teatralni.

3. Teksty zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w prasie ani w Internecie. Nie mogą też uprzednio uczestniczyć w innych konkursach.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną ilość recenzji. Organizator nie wskazuje minimalnej oraz maksymalnej długości tekstów.

5. Prace zgłoszone do Konkursu należy przesłać w formie cyfrowej na adres: gbryszewski@teatrgdyniaglowna.pl wpisując w temacie maila „Młoda Krytyka”. Każde zgłoszenie powinno, prócz przesłanego tekstu, zawierać: – imię i nazwisko autora recenzji – wiek – adres korespondencyjny – adres e-mail – telefon kontaktowy autora. Każda recenzja w ramach jednego zgłoszenia powinna zostać także opatrzona poniższą klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Fundację „Klinika Kultury” z siedzibą w Sopocie, ul. Karlikowska 7/1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, dostępną na stronie https://www.teatrgdyniaglowna.pl/aktualnosc/informacja-o-ochronie-danych-osobowych-rodo/

6. Termin nadsyłania recenzji upływa w niedzielę 9 sierpnia 2020 r.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac.

8. Wysłanie recenzji jest jednoznaczne ze zgodą na ewentualną publikację swojej pracy na łamach festiwalowego bloga – pociagdomiasta.blogspot.com.

9. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem osoby biorącej udział w konkursie, że wykonała prace osobiście i nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

10. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wtorek 11 sierpnia. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Teatru:  www.teatrgdyniaglowna.pl i na profilu Teatru Gdynia Główna na Facebooku.

12. Organizator nagrodzi trzy najlepsze recenzje przyznając jedną Nagrodę Główną i dwa Wyróżnienia. Osoby nagrodzone otrzymają nagrody rzeczowe – książki, vouchery do Teatru Gdynia Główna i vouchery do gdyńskich restauracji. Nagrody będzie można odebrać w siedzibie Teatru Gdynia Główna, Organizator nie przewiduje wysyłki nagród pocztą.