Teatr Gdynia Głowna

SEMINARIUM - Ewa Ignaczak i Zdzisław Górski

Gościem/niami spotkania są praktyk/czki najdłużej działający w obszarze trójmiejskiego teatru niezależnego – twórca i twórczynie grup, które istnieją od początku lat 80. XX wieku: Zdzisław Górski (Teatr Snów), Ewa Ignaczak (Teatr Stajnia Pegaza, potem Teatr Gdynia Główna) oraz Alicja Mojko (Teatr Snów, potem Teatr Lustra Strona Druga).

Seminarium |Trójmiejski teatr niezależny

Goście/nie: Zdzisław Górski, Ewa Ignaczak, Alicja Mojko
Prowadząca: Barbara Świąder-Puchowska
Miejsce: sala 382, godz. 15.00–17.00

Zapraszamy w ten czwartek (30 listopada) od godziny 15:00 do Sali 382 Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego. Więcej informacji w wydarzeniu.

Gościem/niami spotkania są praktyk/czki najdłużej działający w obszarze trójmiejskiego teatru niezależnego – twórca i twórczynie grup, które istnieją od początku lat 80. XX wieku: Zdzisław Górski (Teatr Snów), Ewa Ignaczak (Teatr Stajnia Pegaza, potem Teatr Gdynia Główna) oraz Alicja Mojko (Teatr Snów, potem Teatr Lustra Strona Druga).
Rozmowa będzie dotyczyła m.in. przemian, jakie dokonały się na przestrzeni lat w organizacji, modelu pracy/działania, rozumieniu roli, a także w poetyce i definiowaniu teatru niezależnego w kontekście ogólnym i trójmiejskim.

Wydarzenie jest częścią Festiwalu Rozproszonego Between.Pomiędzy 2023.
Organizacja:
Katarzyna Kręglewska, Barbara Świąder-Puchowska (Between.Pomiędzy Research Group).

Wydarzenie zorganizowane w ramach grantów Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej (Teatr–Literatura–Zarządzanie oraz Przestrzenie teatru–teatr przestrzeni. Mapa trójmiejskich zjawisk teatralnych 1989-2022).

Zdzisław Górski

W roku 1974 założył Otwartą Grupę Teatralną, a w roku 1983 tworzył, wspólnie z Alicją Mojko, Teatr Snów. W 1984 roku zaczął pracować w Domu Kultury na Oruni w Gdańsku jako instruktor teatralny. Przez ponad dwa lata był kierownikiem tej placówki, a później kierownikiem działu teatru. Tam Teatr Snów wypracował swoją stylistykę i osiągnął wysoki poziom artystyczny.
W roku 2013 założył Fundacje Teatru Snów, która z kolei w roku 2016 otworzyła Szkołę Teatru Ulicznego. Fundacja zrealizowała kilka projektów: Odwiedziny teatralne, Teatr w sypialni, Powrót Remusa i inne. Jego najważniejsze autorskie spektakle w Teatrze Snów to: Pokusa (1987), Republika marzeń (1989), Sanatorium (1989), Wizyta (1993), Ogród (1995), Pokój (2005), Remus (2009), Klasa (2023).
Pomysłodawca Festiwalu Teatrów Ulicznych i Plenerowych Feta w Gdańsku. Teatr Snów i jego twórca otrzymał/li kilka nagród na festiwalach teatralnych, a także Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska.

Ewa Ignaczak
Jest absolwentką warszawskiej Akademii Teatralnej, założycielką i reżyserką niezależnego Teatru Stajnia Pegaza (1981). Wieloletnia animatorka życia kulturalnego w Trójmieście, laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska (2001).
W latach 2003-2011 pełniła funkcję dyrektorki Sopockiej Sceny Off de BICZ. Jest autorką projektów tj. „Teatr a natura”, „Teatr a szaleństwo”, „Teatr Zajechał”, „Zaczynania Teatralne” i „Lekcje Teatralne. W 2009-2011 była pomysłodawczynią i wykładowczynią Polskiej Akademii Teatru Niezależnego na Litwie. W latach 2012-2014 pełniła funkcję dyrektorki merytorycznej i wykładowczyni w międzynarodowym projekcie „South Baltic Academy of Independent Theatre – a Tool of Social Change”.
Jest założycielką i wiceprezeską Fundacji „Klinika Kultury” (2013) oraz założycielką Teatru Gdynia Główna (2014), którego obecnie jest dyrektorką artystyczną. Otrzymała nagrodę Galion Gdyński za rok 2015 oraz Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego (2017). Docierała z teatrem do najmniejszych miejscowości Pomorza w ramach wielu edycji projektu „Teatr Zajechał”. Aktywizuje lokalne społeczności poprzez koordynację Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Pociąg do Miasta” (od 2011).
Jest autorką licznych spektakli inspirowanych literaturą (m.in. Franz Kafka, Stanisław Lem, Brunon Schulz, Witold Gombrowicz, Barbara Piórkowska, Salcia Hałas). Realizuje także spektakle dla dzieci (Stacja Bajek).
Obecnie szczególną troskę kieruje ku młodzieży, otwierając młodych ludzi na rozmowy. Realizuje spektakle w formule Teatru Społecznie Zaangażowanego. Jej nową pasją jest Teatr Faktu, którym wspiera proces integracji młodzieży polsko-ukraińskiej oraz otwiera dialog między rodzicami a nastolatkami.

Więcej: https://between.org.pl/festivals/13-festival

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/352492473855678