Teatr Gdynia Głowna

POCIĄG DO MIASTA - KONKURS NA RECENZJĘ TEATRALNĄ - WYNIKI

Poznaliśmy wyniki konkursu na recenzję teatralną.
Nagrodę główną otrzymała Agata Zaręba-Jankowska – za wyróżniający się styl, erudycję i konsekwencję w ocenie festiwalowych spektakli, wyróżnienia trafiły natomiast do: Jagody Jojczyk – za niezwykłą wrażliwość w odbiorze przedstawień i trafność ocen i Martyny Szoi – za oryginalne, inspirujące propozycje odczytań teatralnych metafor.
Decyzja została ogłoszona przez Mirosława Barana, prowadzącego Warsztaty Krytyki Teatralnej po ostatniej prezentacji w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Pociąg do Miasta – Stacja Obrzeża.
– Pragnę podkreślić ogromne znaczenie takich inicjatyw, jak niniejsze warsztaty krytyki teatralnej, które nie tylko w praktyczny sposób uzupełniają szkolną edukację artystyczną, ale pozwalają zdobyć uczestnikom konkretne narzędzia i umiejętności, pozwalające w bardziej świadomy i pełny sposób odbierać sztukę teatru – zaznaczył opiekun Młodej Krytyki.
Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego za sfinansowanie nagród w konkursie.