Teatr Gdynia Głowna

LEKCJE TEATRALNE

Szanowni Państwo!

Przed Państwem wyjątkowa teatralna oferta edukacyjna. Jako jedyny teatr w Trójmieście proponujemy udział dzieci i młodzieży w „Lekcjach teatralnych”, które łączą prezentację wysokiej jakości spektaklu teatralnego z pedagogiką teatru.

„Intuicyjna zabawa jest podstawą każdego twórczego procesu, w którym znajdują się odruchowe działania, swoboda oraz źródło kreatywności. Większość ludzkich działań jest związana z twórczym procesem; przede wszystkim te w sztuce i w teatrze. W związku z tym zabawa staje się potrzebą ludzką, która odzwierciedla się w twórczości teatralnej” – pisze Simon Blashko. Pedagogika teatru wychodzi z tego samego założenia – wykorzystuje język teatru – nadawanie i odbieranie komunikatów w tym języku. Tego zapożyczonego z niemieckiego terminu zaczęto używać, by wyróżnić działania edukacyjne, które charakteryzują się „egalitarnością, bazowaniem na doświadczeniu uczestników, zapraszaniem ich do dyskusji o otaczającej rzeczywistości z wykorzystaniem języka teatru” – jak definiują to narzędzie Justyna Czarnota-Misztal i Magdalena Szpak.

Polega ono na wprowadzeniu w świat teatru przy jednoczesnym wzmacnianiu kompetencji społecznych uczestników zajęć, takich jak: umiejętność pracy w grupie, kreatywność, autoprezentacja, umiejętność krytycznego podejścia do informacji. Pobudza aktywność, wrażliwość na problemy i mobilizuje do zwiększania wpływu na kształt świata, w jakim żyjemy.

Metoda ta, stawia uczestników „Lekcji Teatralnych” w pozycji współkreatorów oferty kulturalnej, a nie tylko jej konsumentów. Najmłodszych widzów pobudza do kreacji i współdziałania oraz wzbogaca subiektywne umiejętności recepcyjne. W przypadku starszych uczniów –  rozwija krytyczne myślenie, a także pomaga zastanowić się nad konstruktywnymi rozwiązaniami problemów, które młodzi ludzie napotykają w swoim otoczeniu. Co najważniejsze, mobilizuje umiejętność przejmowania inicjatywy i dodaje odwagi w przełamaniu rutyny w postrzeganiu i zachowaniach.

Pedagogika teatru, poprzez doświadczenie tego, co wcześniej przeżywał na scenie bohater teatralny, uczy umiejętności, wyczucia, twórczości i odnajdowania swojej roli w kulturze. Poprzez grę, zabawę, wcielanie się w role w unikatowy sposób pozwala na re-interpretację dzieł scenicznych, jak i na dostrzeganie i rozumienie ważkich procesów społecznych.

Każda z „Lekcji teatralnych” jest dostosowana do wieku uczestników oraz nawiązuje do treści dydaktycznych i wychowawczych zawartych w podstawie programowej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą propozycją i do współpracy przy kształtowaniu świadomości estetycznej i wrażliwości młodzieży.

Z wyrazami szacunku,

Ida Bocian – Dyrektor Teatru Gdynia Główna

Ewa Ignaczak – Dyrektor Artystyczny Teatru Gdynia Główna

 

SZCZEGÓŁOWA OFERTA DO POBRANIA TUTAJ! KLIKNIJ!

Bilety

uczniowie:
40 zł
opiekunowie: wstęp bezpłatny

ilość miejsc: 60

 

WYMAGANA JEST WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA

Rezerwacja

tel. 58 3 511 512

kom. 692 820 511

lub mailowo teatr@teatrgdyniaglowna.pl lub edukacja@teatrgdyniaglowna.pl