Teatr Gdynia Głowna

AKCJA/ EDUKACJA

edukacja kulturalna w Teatrze Gdynia Główna.

Uwaga, uwaga, z peronu -1 odjeżdża pociąg do Stacji AKCJA/EDUKACJA! Teatr Gdynia Główna wyrusza z kolejnym projektem, w ramach którego zwiedzimy cztery stacje edukacji teatralnej: stałe zajęcia teatralne z grupą powołaną przez TGG, warsztaty animacyjne i wykłady w ramach “Lekcji Teatralnych” i “Stacji Bajek”, spektakle Teatru Forum oraz „Praktyki Teatralne #5” z młodzieżą licealną z Gdyni. Torujemy drogę do stworzenia miejsca otwartego dla wszystkich – zarówno tych, którzy chcą aktywnie tworzyć sztukę, jak i tych, którzy poprzez teatr chcą pogłębić wiedzę o świecie, literaturze, filozofii, etyce i przede wszystkim o samych sobie. Miejscu temu towarzyszy idea spotkania. Kierunek, w jakim zmierzamy, to rozwijanie pasji, postaw twórczych młodych ludzi i zaproszenie do wspólnej podróży.

 

STACJA I: Warsztaty animacyjne i wykłady w ramach “Lekcji Teatralnych” i “Stacji Bajek”

To propozycja skierowana do dzieci i młodzieży. Z myślą o dzieciach przygotowaliśmy prezentacje teatralne, połączone z warsztatami animacyjnymi. Uczestnicy czynnie poznają na czym polega animacja (ożywianie) w teatrze lalkowym, a także inaczej spojrzą na świat otaczających ich przedmiotów. Młodzieży proponujemy spektakle, wzbogacone wykładem uniwersyteckim na temat twórczości danego autora i jemu współczesnych. Celem warsztatów i wykładów nie jest pouczanie, ale poszerzanie horyzontów, wciągnięcie w świat pełny życia, wyobraźni i kreatywności i pokazanie, że teatr może być przede wszystkim inspirującą zabawą. Ważne jest dla nas to, aby przekaz płynący ze sceny skłaniał do odważnej pracy myślowej i samodzielnych poszukiwań. To także pomoc nauczycielom w krzewieniu artystycznej wrażliwości młodych ludzi i wypracowywania nawyku obcowania ze sztuką.

STACJA II: Praktyki teatralne

„Praktyki Teatralne” to cykl 9-dniowych zajęć teatralnych, zakończonych pokazem warsztatowym. Program skierowany jest do uczniów jednego z gdyńskich liceów, a jego głównym celem jest rozwinięcie umiejętności aktorskich, analizy i interpretacji tekstów i elementów kultury oraz przekładanie ich na akcję sceniczną. Intensywna praca nad wybranym tekstem pozwala przygotować 2 pokazy teatralne w różnorodnych poetykach, charakterystycznych dla zaproszonych reżyserów. Pokazy kończące projekt odbywają się w Teatrze Gdynia Główna przed zaproszoną publicznością.

W ubiegłym roku przy projekcie praktyk teatralnych, Teatr Gdynia Główna współpracował z III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Grupami opiekowała się dwójka reżyserów: Michał Rzepka oraz Ewa Ignaczak. Pracowano na tekście „Matki” Stanisława Ignacego Witkiewicza i „Tango” Sławomira Mrożka.

STACJA III: Teatr Forum – Interaktywny Teatr Edukacyjny

Zmienić bieg wydarzeń, które rozgrywają się na scenie? Wcielić się w głównego bohatera? Tak, to wszystko jest możliwe w Teatrze Gdynia Główna. Przedstawienia realizowane metodą Teatru Forum, pozwalają widzom wpływać na przebieg zdarzeń, które oglądają, znajdować alternatywne rozwiązania sytuacji konfliktowych, zdobywać doświadczenie aktywnego wykazywania się własną inicjatywą. Poprzez te interwencje w bezpiecznej przestrzeni teatralnej widzo-aktorzy nabywają doświadczeń i umiejętności potrzebnych do reagowania na przemoc, dyskryminację, niesprawiedliwość społeczną i inne trudności napotykane w życiu codziennym. Spektakl Teatru Forum może zatem być narzędziem zmiany społecznej, dialogu oraz wyzwolenia.

To technika pracy z grupą z pogranicza teatru i edukacji dla życia stworzona przez

brazylijskiego praktyka dramy, Augusto Boala.

STACJA IV: Teatr Młodych – Stałe zajęcia teatralne z młodzieżową grupą teatralną powołaną przez Teatr Gdynia Główna

Dzięki ostatniemu komponentowi projektu mamy szansę jeszcze bardziej pogłębić zaangażowanie młodzieży w działania teatralne. O ile poprzednie, choć wymagające aktywnego zaangażowania, proponują incydentalną konfrontację ze sztuką teatru, o tyle ten trzeci wymaga również systematyczności i determinacji. Jego celem jest zainwestowanie w wybraną, utalentowaną teatralnie młodzież, którą uda nam się wyselekcjonować podczas wyżej wymienionych komponentów i rozwinięcie ich naturalnych umiejętności, tak by w przyszłości mogli brać udział w bardziej profesjonalnych działaniach (także Teatru Gdynia Główna) lub/i kontynuować formalną edukację artystyczną, na jednej z uczelni teatralnych w Polsce.

 

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gdynia