Teatr Gdynia Głowna

CONTRA - KONFLIKT W PROCESACH TRANSFORMACJI

Na zaproszenie Miasta Gdynia Teatr Gdynia Główna wraz z Laboratorium Innowacji Społecznych, Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz Fundacją IDEA Rozwoju realizuje projekt „CONTRA – Konflikt w procesach transformacji”.

CONTRA – KONFLIKT W PROCESACH TRANSFORMACJI.

Każde miasto boryka się z rozmaitymi konfliktami interesów. Wypracowanie rozwiązań optymalnych, satysfakcjonujących wszystkie strony nie jest łatwe, ale powstaje coraz więcej narzędzi, które mają usprawnić ten proces. Jednym z nich jest projekt CONTRA „Konflikt w procesach transformacji”.

W projekcie Teatr Gdynia Główna jest odpowiedzialny za koncepcję i przeprowadzenie Drama Labów, czyli działań wykorzystujących techniki teatralne do pracy warsztatowej. Angażują one do twórczego działania osoby niezwiązane ze światem sztuki. Dzięki nim mamy nadzieję wypracować metody skutecznej komunikacji poprzez teatr.

Dążenie do kompromisu między mieszkańcami a władzą miasta jest istotne dla skutecznej transformacji i radzenia sobie z wyzwaniami związanymi ze zmianami.

Zdolność miast do radzenia sobie z wyzwaniami które pojawiają się zawsze w momencie zmiany, takimi jak problemy środowiskowe, polityczne, społeczne, gospodarcze i techniczne, ma wpływ na to, jak dobrze przetrwają one te zmiany. Jednak rosnący podział i konflikty wewnątrz mogą utrudniać skuteczną transformację. Aby poradzić sobie z tymi problemami, wiele miast sięga po partycypacyjne podejście do zarządzania, które stawia sobie za cel budowanie porozumienia i zgody. Jednak wiadomo, że takie podejście może również prowadzić do odizolowania i napięć między istniejącymi demokratycznymi instytucjami. Ważne jest, aby miasta tworzyły przestrzeń do dialogu i współpracy między różnymi grupami społecznymi, a osobami zaangażowanymi w politykę miejską tj. urzędnicy. Jest to sposób na uwzględnienie różnych perspektyw i potrzeb społeczności lokalnej.

Celem projektu CONTRA jest badanie, w jaki sposób miasta mogą skutecznie radzić sobie z konfliktami społecznymi i osiągać porozumienie między mieszkańcami a władzą lokalną. Koncentrując się na konfliktach ma na celu znalezienie innowacyjnych rozwiązań trudnych problemów, a także uwzględnienie głosów dotychczas marginalizowanych.

CONTRA zakłada analizę przypadków dotyczących działań planistycznych w belgijskich, holenderskich, norweskich i polskich miastach, które zakładają wystąpienie napięć między wartościami ekonomicznymi, środowiskowymi a lokalnymi społecznościami. Projekt porówna cztery miejskie projekty, po jednym z każdego kraju, skoncentrowane na transformacji w kontekście zmian.

Metody badawcze projektu CONTRA obejmują analizę istniejących materiałów, wywiady z kluczowymi osobami zaangażowanymi w politykę miejską (urzędnicy, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji społecznych itp.) a w późniejszych etapach wykorzystanie innowacyjnych narzędzi konsultacji społecznych, takich jak tzw. “living lab” (Drama Lab).

Projekt zakończy publikacja podsumowująco-upowszechniająca: protokół drama labu, stanowiący podsumowanie oraz narzędziownik prowadzenia drama labów, która pozwoli innym europejskim miastom na przeprowadzenie laboratoriów teatralnych w celach konsultacyjnych w swoich krajach.

Contra – Konflikt w procesach transformacji” jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum badawcze składające się z uniwersytetów w Antwerpii (Belgia), Oslo (Norwegia), Tilburgu (Holandia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Urzędem Miasta Gdynia i IDEA Instytut sp. z o.o. Finansowanie projektu zostało zapewnione przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu EN-UTC, który otrzymał wsparcie finansowe od Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020.

Obszarem badań w Polsce jest Gdynia, zwłaszcza obszary śródmiejskie i nadmorskie w sąsiedztwie Polanki Redłowskiej.

Więcej informacji na stronie projektu CONTRA. KLIKNIJ!

 

Sfinansowano przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu EN-UTC, który otrzymał dofinansowanie na podstawie Umowy Finansowej nr 101003758 w ramach Programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020 (projekt nr UMO-2021/03/Y/HS5/00207). / Funded by the National Science Centre, Poland, within the EN-UTC Programme that has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 101003758, project no UMO-2021/03/Y/HS5/00207.