Teatr Gdynia Głowna

GDYNIA REAKTYWACJA

"Gdynia - ReAktywacja" to projekt aktywizacji mieszkańców obszarów wytypowanych przez władze Gdyni do rewitalizacji.

“Gdynia – ReAktywacja” to projekt aktywizacji mieszkańców obszarów wytypowanych przez władze Gdyni do rewitalizacji. Inicjatywami podejmowanymi w projekcie, będą działania artystyczne, pobudzające zaangażowanie w życie społeczności lokalnej oraz kształtujące poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne. Poprzez udział w trwających od lutego do grudnia 2017 różnorodnych warsztatach teatralnych, 250 uczestników – mieszkańców dzielnic Babie Doły, Chylonia, Leszczynki, Oksywie i Witomino będzie mogło stać się świadomymi i czynnymi uczestnikami działań rewitalizacyjnych, a także współautorami i ambasadorami zmian w swoich społecznościach.

 

W projekcie zostaną wykorzystane takie metody jak:

TEATR FORUM („Pekin”, Babie Doły, Witomino-Radiostacja, „Meksyk”)

Interaktywna forma teatralna stworzona przez Augusto Boal’a. Teatr Forum koncentruje się na wyraźnym problemie, który podczas warsztatów określają sami uczestnicy warsztatów. Prezentowane przedstawienie dotyka problemów bliskich także widzom, które mogą oni odnieść do siebie i zidentyfikować jako własne.  Technika przedstawień pozwala widzom uczestniczyć w spektaklu na równi z aktorami, znajdować alternatywne rozwiązania sytuacji konfliktowych, zdobywać doświadczenie aktywnego wykazywania się własną inicjatywą.  To metoda przeznaczona do pobudzania aktywności społecznej i mobilizująca do zwiększania naszego wpływu na kształt świata, w jakim żyjemy czy pracujemy.

 

WARSZTATY SCENARIUSZOWE „BOHATER DZIELNICY” I PERFORMATYWNE CZYTANIA POWSTAŁYCH TEKSTÓW („Pekin”, Oksywie, „Meksyk”)

Uczestnicy warsztatów na początku poznają metodę pisania scenariuszy na podstawie prawdziwych zdarzeń i osób (stosowaną w teatrze dokumentalnym i tzw. „non-fiction”). Następnie zbadają swój rodzinny obszar objęty rewitalizacją, by spróbować odnaleźć wspomnienia lub żyjące osoby, których biografia mogłaby służyć za kanwę scenariusza. W czasie zajęć samodzielnie dokonają wyboru swojego lokalnego Bohatera, a także na podstawie zebranego materiału, pod okiem doświadczonego dramaturga, stworzą scenariusz przedstawienia, na bazie którego aktorzy Teatru Gdynia Główna będą pracować nad trzema lokalnymi przedstawieniami lub czytaniami performatywnymi, które zaprezentowane zostaną mieszkańcom rewitalizowanych obszarów. Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat historii i teraźniejszości swojej społeczności lokalnej.

WARSZTATY INTEGRACYJNE DLA RODZIN (Babie Doły, Witomino-Radiostacja, Oksywie, Chylonia)

Warsztaty integrujące dla rodzin to metodologia autorska, specjalnie opracowana na potrzeby niniejszego projektu. W każdej objętej tym działaniem dzielnicy będą prowadzone warsztaty teatralno-twórcze w dwóch osobnych grupach: kobiecej i męskiej. Do kobiecej grupy zaprosimy babcie, mamy i córki, natomiast w męskiej pracować ze sobą będą dziadkowie, ojcowie i synowie. Zajęcia pozwolą usprawnić dialog pomiędzy pokoleniami, odbudować zaufanie wewnątrz rodziny, wzmocnić poczucie współodpowiedzialności, a także pogłębić́ wzajemne zrozumienie między pokoleniami i płciami. Wspólna praca nad kolejnymi zadaniami rodzica z dzieckiem, dziadka z wnukiem lub wszystkich trzech pokoleń, będzie szansą na przepływ pozytywnych wzorców a także pewnych konkretnych zanikających już umiejętności.

WARSZTATY IMPROWIZACJI I DRAMY (Babie Doły, Oksywie, Chylonia)

Warsztaty improwizacji to nauka spontanicznego reagowania na zaskakujące nas sytuacje i bodźce. To także znakomite narzędzie rozwoju osobistego. Podnosi zdolności komunikacyjne, uczy, jak radzić sobie ze stresem, porażką oraz wybrnąć z sytuacji pozornie bez wyjścia. Gry improwizacyjne dają zastrzyk energii, poprawiają nastrój i pomagają nabrać do siebie dystansu. Dla osób, które są bezrobotne tego typu umiejętności pozwolą odbudować wiarę w siebie i poznać swoje możliwości.

WARSZTATY I POKAZ HAPPENINGU „CHÓR DZIELNICOWY” (Witomino-Radiostacja, Chylonia)

Happening literacko-teatralny oparty o wybrany przez grupę warsztatową tekst literacki. Instruktor/reżyser na jego podstawie tworzy adaptację i razem z uczestnikami kreuje poszczególne sceny. Wynikiem warsztatów może być czytanie performatywne, spektakl lub akcja typu performance, czy flash-mob. Chór Dzielnicowy świetnie sprawdza się jako narzędzie integracyjne, a także aktywizujące uczestników, dopingując ich do podejmowania samodzielnie kolejnych wspólnych inicjatyw.

 

Projekt „Gdynia-ReAktywacja” jest współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków Miasta Gdynia.