Teatr Gdynia Głowna

TEATR NADAJE NA WITOMINO

Projekt realizowany w ramach środków przyznanych z Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego w konkursie "Przyjazna Dzielnica".

Teatr Nadaje na Witomino to inicjatywa realizowana przez Radę Dzielnicy Witomino, Teatr Gdynia Główna i Szkołę Podstawową nr 35, których połączyła sympatia do teatru, chęć przygotowania twórczych warsztatów oraz wizja, że z ich pomocą można zintegrować mieszkańców Witomina.  Nasz projekt to więcej niż teatr. To platforma spotkania, pretekst do wyjścia z domu, poznanie siebie i najbliższego otoczenia z zupełnie innej perspektywy.

W ramach projektu zrealizujemy różnorodne formy działań teatralnych:

Miesięczne warsztaty metodą Teatru Forum dla osób dorosłych, zwieńczone spektaklem.  TF to interaktywna forma teatralna stworzona przez brazylijskiego praktyka dramy, pedagoga, reżysera oraz twórcę koncepcji Teatru Uciśnionych   Augusto Boal’a. To także metoda pracy z grupą z pogranicza teatru i edukacji egzystencjalnej. Przedstawienia realizowane metodą Teatru Forum, pozwalają widzom wpływać na przebieg zdarzeń, które oglądają, znajdować alternatywne rozwiązania sytuacji konfliktowych, zdobywać doświadczenie aktywnego wykazywania się własną inicjatywą. Poprzez teatr uczestnicy nabędą umiejętności potrzebnych do reagowania na przemoc, dyskryminację, niesprawiedliwość społeczną i inne trudności napotykane w życiu codziennym.

Warsztaty teatralne dla uczniów i ich rodziców oraz pedagogów Szkoły Podstawowej nr 35. Czteromiesięczne, regularne warsztaty teatralne, połączone z realizacją spektaklu pokoleniowego (dzieci, nauczyciele i rodzice) na zakończenie projektu. Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym wszyscy razem bierzemy na siebie ciężar i odpowiedzialność za efekt końcowy. Głównym celem warsztatów jest lepsze poznanie się i dialog międzypokoleniowy. Warsztaty pozwolą uczestnikom poznać tajniki sztuki aktorskiej, poszerzyć swoją świadomość ciała, zintegrować się z uczestnikami, by w efekcie przełożyć to wszystko na akcję sceniczną. Finał, w postaci realizacji scenicznej, zaplanowany jest na uroczystość obchodów 50-lecia istnienia Szkoły.

Prezentacje spektakli Teatru Gdynia Główna. Projekt zakłada 6 prezentacji teatralnych (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) w przestrzeniach nieteatralnych (w bibliotekach, świetlicach, gminnych klubach kultury), które staną się na ten moment artystycznie aktywne. Przy okazji prezentacji spektakli dla dorosłych, widzowie będą mieli okazję spotkać się z twórcami, zadać pytania o metody pracy i podzielić się swoimi wrażeniami. Z myślą o dzieciach przygotowaliśmy prezentacje teatralne, połączone z warsztatami animacyjnymi. Uczestnicy czynnie poznają na czym polega animacja (ożywianie) w teatrze lalkowym, a także inaczej spojrzą na świat otaczających ich przedmiotów. Wstęp na wszystkie pokazy będzie bezpłatny.