Teatr Gdynia Głowna

Teatr reaguje – lekcje teatralne przeciw „mowie nienawiści” część druga

Interaktywnie, skutecznie i z propozycjami konkretnych rozwiązań rzeczywistych problemów. Właśnie w taki sposób Teatr Gdynia Główna rozmawia z młodzieżą na temat „mowy nienawiści” za pomocą metody Teatru Forum. W przeciwieństwie do tradycyjnych działań teatralnych, w ramach tej metody to widzowie stają się aktorami i mają możliwość zmiany sytuacji zaprezentowanych na scenie, albo „dopisania” ich dalszego ciągu.

Interaktywnie, skutecznie i z propozycjami konkretnych rozwiązań rzeczywistych problemów. Właśnie w taki sposób Teatr Gdynia Główna rozmawia z młodzieżą na temat „mowy nienawiści” za pomocą metody Teatru Forum. W przeciwieństwie do tradycyjnych działań teatralnych, w ramach tej metody to widzowie stają się aktorami i mają możliwość zmiany sytuacji zaprezentowanych na scenie, albo „dopisania” ich dalszego ciągu. Przedstawienia stają się więc warsztatem do wspólnego wypracowania metod przeciwdziałania przemocy werbalnej i jest to narzędzie skuteczniejsze i bardziej dopasowane do odbiorcy niż typowa pogadanka czy też nieskupiający uwagi młodzieży wykład.

Teatr Gdynia Główna na początku grudnia 2019 roku rozpoczął akcję „Teatr Reaguje – Lekcje teatralne przeciw „mowie nienawiści”, część druga”. Ten bezpłatny, projekt Interaktywnego Teatru Edukacyjnego stanowi kontynuację ubiegłorocznych działań i realizowany jest w porozumieniu z Prezydentem Miasta i Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.

Odbiorcą projektu będą gdyńskie szkoły, którym zaproponujemy udział w ośmiu działaniach edukacyjnych – pięć spektakli  w ramach metody Teatru Forum oraz lekcję teatralną, opartą na ponadczasowym dziele, a zarazem lekturze szkolnej – „Procesie” Franza Kafki.

 

Projekt dedykowany jest gdyńskim szkołom.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Miasta Gdyni.