Teatr Gdynia Głowna

Teatr reaguje – lekcje teatralne przeciw „mowie nienawiści”

Zauważając ostatnie wydarzenia w przestrzeni publicznej i dominującą rolę "mowy nienawiści" stworzyliśmy w porozumieniu z Prezydentem Miasta i Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Gdyni pilotażowy projekt Interaktywnego Teatru Edukacyjnego.

Milczące przyzwolenie na szerzenie “mowy nienawiści” sprawia, że staje się ona językiem używanym bezrefleksyjnie przez młodzież. Sytuację pogarsza także ostry, surowy i często bardzo agresywny sposób prowadzenia debaty publicznej, gdzie problemy nie są wyjaśniane, ale zaostrzane dla politycznych efektów. Nawet politycy przyznają, że wspomniany język jest niemal rynsztokowy…

Właśnie dlatego niezbędne są pilne działania edukacyjne, które trafią do młodych ludzi i będą przeciwdziałać przemocy werbalnej i szerzeniu szkodliwych stereotypów. Jak to robimy? Wieloletnie doświadczenie Teatru Gdynia Główna potwierdza, że skuteczną metodą interaktywnej rozmowy z młodzieżą o sprawach trudnych i ważnych są spektakle oparte na metodzie Teatru Forum. Teatr może być więc narzędziem do rozmowy o “mowie nienawiści” i sposobem na wspólne wypracowanie sposobów na przeciwdziałanie przemocy werbalnej, narzędziem skuteczniejszym i bardziej dopasowanym do odbiorcy niż typowa pogadanka czy też nieskupiający uwagi młodzieży wykład.

Zauważając ostatnie wydarzenia w przestrzeni publicznej i dominującą rolę “mowy nienawiści” stworzyliśmy w porozumieniu z Prezydentem Miasta i Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Gdyni bezpłatny, pilotażowy projekt Interaktywnego Teatru Edukacyjnego. W jego ramach przygotujemy cztery działania edukacyjne na rzecz młodzieży – trzy spektakle w ramach metody Teatru Forum oraz wpisującą się w tematykę odpowiedzialności za słowa, lekcję teatralną, opartą na ponadczasowym dziele, a zarazem lekturze szkolnej – „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Projekt dedykowany jest gdyńskim szkołom.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Miasta Gdyni.