Teatr Gdynia Głowna

TEATR STUDENCKI

Teatr Studencki działa w TGG od września 2018. Naukę rozpoczęło u nas przeszło 120 osób. Większość z naszych studentów wciąż się nie poddaje i uczestniczy w kolejnych zajęciach rozwijając swoje pasje.

Pierwszy cykl warsztatów dla studentów przeprowadziły tancerki i instruktorki tańca, Agata Gregorkiewicz i Aleksandra Konieczna. Instruktorkom udało się zintegrować grupę studentów, pobudzić ich kreatywność i stworzyć warunki do realizacji osobistego i zespołowego procesu. Takie przygotowanie było niezbędne, aby uczestnicy mogli sprostać wymogom intensywnych warsztatów teatralnych prowadzonych przez Marka Kościółka, twórcą Teatru Krzyk z Maszewa (województwo zachodniopomorskie). Praca w grupie, zajęcia ruchowe, budowanie zaufania do partnerów scenicznych, improwizacje- to tylko wybrane elementy zajęć Marka Kościółka, który pozytywnie ocenił naszych studentów.
– Dotyka mnie różnorodność tych ludzi i ich zaangażowanie. To pięknie móc pracować z taką energią – podkreślał po zajęciach.
Studenci brali także udział w zajęciach wokalnych – szkolenie z emisji głosu przeprowadziła z nimi Alina Jurczyszyn. Niedawno zakończyły się warsztaty z logopedą Aleksandrą Kanią. Najnowszym wyzwaniem dla uczestników Teatru Studenckiego są warsztaty aktorskie prowadzone przez Jacka Bałę, reżysera i aktora teatralnego obecnie związanego z TGG oraz Teatrem Miejskim im. Gombrowicza w Gdyni.