Teatr Gdynia Głowna

TEATR Z POLSKO- UKRAIŃSKĄ SPOŁECZNOŚCIĄ SZKOLNĄ

Teatr Gdynia Główna oraz Miasto Gdynia

zapraszają na wyjątkowy projekt:

Dzięki funduszom z UNICEF realizujemy projekt „Teatr z polsko-ukraińską społecznością szkolną”. Zakończyliśmy cykl warsztatów oraz wywiadów pogłębionych z uczniami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni (ul. Nagietkowa 73). Obecnie wciąż pracujemy nad scenariuszem do spektaklu teatralnego, na podstawie rozmów z uczestnikami projektu.

Jednocześnie współpracujemy z Zespołem Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni (ul. Władysława IV 54). Pierwszy tydzień warsztatów dla młodzieży prowadzony był przez Marka Kościółka. Podczas zajęć zauważyliśmy dużą potrzebę rozmowy, spotkania, jak określił prowadzący „tu i teraz” osób z Ukrainy, Białorusi i Polski. Uczestnicy doświadczyli wymiany kulturowej, a bycie z drugim człowiekiem pozwoliło im poznawać siebie na nowo. Kolejne dni warsztatowe odbywały się pod okiem  Barbary Piórkowskiej pisarki i nauczycielki warsztatu twórczego pisania. Młodzież tworzyła teksty, kolaże, obrazy, wróżby, poruszała tematy związane z relacjami ludzkimi, poznawała swoje różnice, podobieństwa, marzenia i czule do nich podchodziła. Uczestnicy projektu doświadczyli także warsztatu reżyserskiego przeprowadzonego przez Ewę Ignaczak. Warsztatowicze skupili się na tym, aby znaleźć odpowiedzi na pytania, jak możemy rozumieć czas i przestrzeń w teatrze oraz w jaki sposób mówić o emocjach w czasie. Warsztaty teatralno-kreatywne stanowiły przestrzeń spotkania, niezależnie od pochodzenia, języka, doświadczenia czy poglądów. Teatr Gdynia Główna stał się dla uczestników „Teatru z polsko-ukraińską społecznością szkolną” miejscem, w którym zrozumiano, że relacja z drugim człowiekiem to kluczowy element codziennego funkcjonowania. Ostatnie zajęcia obejmowały spotkania z Małgorzatą Polakowską, która po zakończonych warsztatach przeprowadzi z uczestnikami pogłębione wywiady. Spotkania prowadzącej z młodzieżą miały na celu zbudowanie relacji oraz zaufania wobec siebie nawzajem, w taki sposób, aby prowadzone rozmowy odbywały się w przyjaznej atmosferze stanowiącej bezpieczną przestrzeń wymiany myśli.

Projekt zakończy się powstaniem dwóch spektakli, których scenariusze oparte będą na wywiadach z uczestnikami. Skupimy się na tożsamości oraz jej poczucia w stosunku do obecnej na świecie sytuacji.

SPEKTAKLE:

Z jednej bajki

tekst: Oliwia Bielszke, Tatiana Shkuratava, Lena Skręta, Maria Tereshchenko, Apollinaria Voloshyna, Nikola Wojsław, Taisia Kakadei, Milena Bąkowska, Alesia Liolia, Oleksandr Dutka
scenariusz i reżyseria: Ewa Ignaczak
muzyka: Anka Bohnak-Fryc i Igor Ochmian
obsada: Anka Bohnak -Fryc, Oleksandra Foboril, Małgorzata Polakowska, Jacek Panek

Na powierzchni wody żył Perun, który był bogiem. Pod wodą zaś żył Weles, on także był bogiem. I płynął boski czas… Słowiański mit o powstaniu świata i aktualna rzeczywistość spotykają się w niezwykłym spektaklu, którego bohaterami są uczniowie polskiej szkoły – Polacy, Ukraińcy i Białorusini. Twórcy Teatru Gdynia Główna zdecydowali, aby przenieść prawdziwe historie na deski teatru, snując piękną opowieść o relacjach międzyludzkich, o tęsknocie, marzeniach i pragnieniach. Aktorzy wcielając się w młodych bohaterów, opowiadają o ich doświadczeniach oraz ludziach, którzy są im szczególnie bliscy. Wspólnie przeżywają trudne chwile, ale także odkrywają nowe przyjaźnie i uczą się wzajemnego wsparcia. Czy dorośli są dla nich autorytetami i opiekunami? Czy potrafią zrozumieć ich potrzeby i marzenia? Spektakl „Z jednej bajki” to wyjątkowa historia pełna refleksji i nadziei, która przypomina, jak ważne jest bycie razem, zwłaszcza w trudnych sytuacjach.
Prace nad spektaklem rozpoczęły się już w 2022 roku, kiedy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni, przeprowadziliśmy zajęcia warsztatowe. Inspiracją do powstania scenariusza były opowieści uczestników zebrane podczas pogłębionych wywiadów. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na to, co jest wspólne wśród rówieśników z Polski, Ukrainy i Białorusi. Uświadomienie, że zaistniała sytuacja może być z początku niekomfortowa dla obu stron, ale kluczem jest rozmowa, komunikacja i wsparcie. Poprzez wspólny odbiór spektaklu, mamy nadzieję wspomóc proces integracji uczniów.
Zrealizowano w ramach projektu “Teatr z polsko-ukraińską społecznością szkolną” finansowanego ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

18 kwietnia (wtorek) g. 10:00 – PREMIERA
19 kwietnia (środa) g. 10:00
19 kwietnia (środa) g. 13:00
20 Kwietnia (czwartek) g. 10:00
29 kwietnia (sobota) g. 19:00

З однієї казки

текст: Олівія Бєльшке, Тетяна Шкуратова, Лєна Скрента, Марія Терещенко, Аполінарія Волошина, Ніколя Войслав, Таісія Какадей, Мілена Бонковська, Олеся Льоля, Олександр Дутка. ​

Сценарій і режисура: Ева Ігначак

музика: Анка Богнак-Фриц та Ігор Охмян

У ролях: Анка Бохнак-Фриц, Олександра Фоборіль, Малгожата Поляковська, Яцек Панек.

На поверхні води жив Перун, який був богом. Велес жив під водою, він також був богом. І час божественний плине… Слов’янський міф про створення світу і нинішня дійсність зустрічаються в незвичайному видовищі, героями якого є учні польської школи – поляки, українці та білоруси. Творці Gdynia Główna Theatre вирішили перенести реальні історії на театральну сцену, розповідаючи прекрасну історію про міжособистісні стосунки, про тугу, мрії та бажання. Актори, які втілюють юних героїв, розповідають про свій досвід і про людей, які їм особливо близькі. Разом вони переживають важкі часи, але також знаходять нових друзів і вчаться підтримувати один одного.

Чи дорослі — їхні авторитети та опікуни? Чи можуть вони зрозуміти їх потреби та мрії? Вистава «З однієї казки» — унікальна історія, сповнена роздумів і надії, яка нагадує нам, як важливо бути разом, особливо у складних ситуаціях.

Робота над виставою розпочалася у 2022 році, коли ми провели майстер-класи в Комплексі школи та дитячого садка №3 у Ґдині. Натхненням для створення сценарію стали історії учасників, зібрані під час глибинних інтерв’ю. Мета проекту – привернути увагу до спільного серед однолітків з Польщі, України та Білорусі. Розуміємо, що спочатку ситуація може бути незручною для обох сторін, але ключовим є розмова, спілкування та підтримка. Спільний перегляд вистави, ми сподіваємося, підтримує процес інтеграції учнів.

Реалізовано в рамках проекту «Театр із польсько-українською шкільною спільнотою» за фінансування Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.

18 квітня (вівторок) о 10:00 – ПРЕМ’ЄРА

19 квітня (середа) о 10:00 год

19 квітня (середа) о 13.00 год

20 квітня (четвер) о 10:00 год

29 квітня (субота) о 19:00

Krok w Dorosłość
Крок у доросле життя
czytanie performatywne/перформативне читання

tekst/текст: SOFIIA ASTAFIEVA, LENA SKRĘTA, ANNA SUDINA, DARIA PISTOLETOVA, ANASTASIIA-AURIKA OSTROVSKA, MILANA SHISHKOVSKAYA, MAKSYM ANDROSZCZUK, OLIWIER DOKTÓR, ILLIA MELNYK
scenariusz i reżyseria/сценарій і режисура: Ewa Ignaczak
obsada/У ролях: Anka Bohnak-Fryc, Oleksandra Foboril, Małgorzata Polakowska, Jacek Panek

Dojrzewanie ma swój rytm, porządek i czas, a co, jeżeli ten proces zostaje zachwiany i trzeba stać się dorosłym wcześniej niż rówieśnicy? „Krok w dorosłość” to czytanie performatywne oparte na doświadczeniach młodych ludzi, stojących u progu pełnoletności.

Dziewięć osobistych historii dziewięciu wrażliwych, zdeterminowanych i odważnych osób. Kluczowe i przełomowe momenty z życia bohaterów, które doprowadziły ich do miejsca, w którym są dziś. W wyniku wojny, losowych zdarzeń czy utraty kogoś bliskiego, polska i ukraińska młodzież żyje obok siebie próbując zbudować relacje i stworzyć swój świat na nowo. Ich opowieści to historie o lęku, strachu, ale również o wielkiej determinacji, nadziei i planach na przyszłość.

Prace nad czytaniem performatywnym rozpoczęły się w styczniu, kiedy w Teatrze Gdynia Główna z uczniami Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni, przeprowadziliśmy zajęcia warsztatowe. Inspiracją do powstania scenariusza były opowieści uczestników z Polski i Ukrainy zebrane podczas pogłębionych wywiadów. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na to, co łączy rówieśników z Polski i Ukrainy. Poprzez wspólny odbiór spektaklu, mamy nadzieję wspomóc proces integracji uczniów.

Zrealizowano w ramach projektu “Teatr z polsko-ukraińską społecznością szkolną” finansowanego ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

12 czerwca (poniedziałek) g.10:00 – PREMIERA
12 czerwca (poniedziałek) g. 12:30
13 czerwca (wtorek) g. 10:00
13 czerwca (wtorek) g. 12:30
18 czerwca (niedziela) g. 18:00
bezpłatne wejściówki
obowiązuje rezerwacja

Підлітковий вік має свій ритм, порядок і час, але що робити, якщо цей процес порушується і тобі доводиться ставати дорослим раніше, ніж твоїм одноліткам? “Крок у доросле життя” – це перформативне читання, засноване на досвіді молодих людей, які стоять на порозі дорослості.

Дев’ять особистих історій дев’яти чутливих, рішучих і сміливих людей. Ключові та поворотні моменти в житті героїв, які привели їх туди, де вони є сьогодні. Внаслідок війни, випадкових подій або втрати когось із близьких, польські та українські молоді люди живуть пліч-о-пліч, намагаючись будувати стосунки та творити свій світ заново. Їхні історії – це історії тривоги, страху, але також великої рішучості, надії та планів на майбутнє.

Робота над перформативним читанням розпочалася в січні, коли ми провели воркшоп у Teatr Gdynia Główna зі студентами зі спортивного комплексу гдинських гімназій. Сценарій був натхненний історіями учасників з Польщі та України, зібраними під час глибинних інтерв’ю. Мета проекту – привернути увагу до того, що об’єднує однолітків з Польщі та України. Через спільний перегляд вистави ми сподіваємося підтримати процес інтеграції студентів.

Реалізовано в рамках проекту “Театр з польсько-українською шкільною спільнотою”, що фінансується Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ.

12 червня (понеділок) о 10:00 год ПРЕМ’ЄРА
12 червня (понеділок) о 12:30 год
13 червня (вівторок) о 10:00 год
13 червня (вівторок) о 12:30 год
18 червня (неділя) о 18.00 год
квитки безкоштовнi
потрібно резервування

przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF
за підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ