Teatr Gdynia Głowna

ULICA MISTRZÓW

MISTRZOWIE SŁOWA NA TWOIM PODWÓRKU

ULICA MISTRZÓW

Mistrzowie Słowa na Twoim podwórku!

Jak nazywasz drogę, której nie ma na mapie? Jak mówisz na trakt przebiegający przez osiedle, a który nie ma przypisanej nazwy? Teatr Gdynia Główna ogłasza, że na jeden dzień miejsce to zyska tymczasowych patronów i miano prawdziwej ulicy! Dzięki akcji artystycznej bezimienny ciąg komunikacyjny między blokami na Zamenhofa i Opata Hackiego stanie się na moment sceną, a jednocześnie polem do spotkania ze sztuką żywego słowa. Utwardzimy drogę prozą, poezją wypełnimy koleiny, a dialogiem scementujemy sąsiedzkie więzi.

16 czerwca, g. 18:00 – 19:00 – bezimienny trakt zyska imię Antoniego Czechowa dzięki prezentacji fragmentów prozy wybitnego rosyjskiego Mistrza literatury.

22 lipca, g. 18:00 – 19:00 – droga zostanie nazwana na cześć Stanisława Wyspiańskiego, a Wy obejrzycie wybrane sceny ze słynnego „Wesela” jego autorstwa.

18 sierpnia, g. 18:00 – 19:00 – zaprezentujemy fragmenty reportażu „Cesarz” Ryszarda Kapuścińskiego, a trakt zostanie na ten czas nazwany jego imieniem.

Wszystko to na wyciągnięcie ręki, pod Twoimi oknami i balkonami.

Przyjdź, przebierz się za jedną z postaci, posłuchaj i przeżyj z nami niezwykłą przygodę.

WSTĘP WOLNY!

Partnerzy projektu: Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”, Laboratorium Innowacji Społecznych.

 

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej o projekcie:

„Ulica Mistrzów” to projekt zainspirowany topografią obszaru rewitalizowanego położonego pomiędzy ulicami Zamenhofa i Opata Hackiego w Gdyni oraz planowanymi i wdrażanymi zmianami przestrzennymi i społecznymi w tym rejonie. Projekt ma na celu integrację mieszkańców osiedla, docieranie do nowych odbiorców sztuki oraz umożliwienie korzystania społeczności lokalnej w wysokiej jakości ofercie kulturalnej bezpłatnie, w miejscu swojego zamieszkania. Założenia te będą realizowane poprzez nowatorskie teatralne akcje uliczne, podczas których bezimienny ciąg komunikacyjny pomiędzy blokami zmieni się w ulicę Mistrzów – raz w ulicę Antoniego Czechowa, kolejny raz w ulicę Stanisława Wyspiańskiego oraz następnie w ulicę Ryszarda Kapuścińskiego, na której aktorzy odgrywać będą fragmenty utworów wymienionych Mistrzów literatury. Na otwartej, nieteatralnej przestrzeni i w podwórkach przed blokami, akcje te będą mogły być oglądane zarówno z zaaranżowanej widowni, jak i z pobliskich okien. W ten sposób mamy nadzieję, zachęcić do aktywności osoby, które wcześniej nie angażowały się w życie społeczne osiedla, jak również oswajać nową widownię z językiem teatralnym oraz umożliwić wszystkim mieszkańcom uczestniczenie w ofercie kulturalnej Gdyni.

 

Ulica im. Antoniego Czechowa

Ulica im. Stanisława Wyspiańskiego

Ulica im. Ryszarda Kapuścińskiego 1

Ulica im. Ryszarda Kapuścińskiego 2

Ulica im. Ryszarda Kapuścińskiego 3