Teatr Gdynia Głowna

KONKURS NA RECENZJĘ- MŁODA KRYTYKA NA FESTIWALU POCIĄG DO MIASTA 2023

Młoda Krytyka. Konkurs dla widzów 9 edycji Festiwalu „Pociąg do Miasta – Stacja WiejskoMiejska” na recenzję spektaklu.

Obejrzyj, zrecenzuj i wygraj!

Młoda Krytyko czas na Was! Oglądajcie spektakle, piszcie recenzje i zdobywajcie nagrody!

Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Pociąg do Miasta – Stacja WiejskoMiejska” to siedem dni pełnych, wzruszeń, zachwytów, rozmów oraz znakomitej sztuki. Pragniemy, aby emocje wywołane przez festiwalowe prezentacje zostały z nami na dłużej, dlatego ogłaszamy konkurs na recenzje teatralne.

Wszystkich miłośników teatru niezależnie od wieku i doświadczenia zapraszamy do spisywania teatralnych przygód, przeżyć i refleksji po obejrzeniu festiwalowych prezentacji. Chcemy, abyście podzielili się z nami swoimi interpretacjami obejrzanych spektakli. Przyjmujemy teksty o dowolnej długości, które zawierają Wasze wrażenia, ocenę gry aktorskiej, analizę, czy ogólnie odczucia dotyczące poruszonego tematu. Bardziej dociekliwych krytyków zachęcamy do zgłębienia genezy dzieła, poszukiwania inspiracji, które poruszyły twórców przedstawienia. Ilość napisanych recenzji jest nieograniczona!

Twórców najciekawszych recenzji nagrodzimy atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez naszych Partnerów.

Swoje teksty przesyłajcie na adres e-mailowy: pociagdomiasta@teatrgdyniaglowna.pl, z dopiskiem “Młoda Krytyka 2023”. Pamiętajcie, aby w wiadomości podać swoje imię, nazwisko i dane kontaktowe.

Czekamy na wasze recenzje do końca wtorku, 15 sierpnia 2023.

Powodzenia!

 

REGULAMIN KONKURSU „MŁODA KRYTYKA 2023”

– Organizatorem konkursu dla widzów Festiwalu „Pociąg do Miasta 2023” na recenzję spektaklu (zwany dalej „Konkursem”) jest Fundacja „Klinika Kultury”, zwana dalej „Organizatorem”.

 

– Konkurs adresowany jest do widzów Festiwalu i ma charakter otwarty. Organizator zaprasza do udziału osoby, które nigdy wcześniej nie pisały recenzji teatralnych, oraz widzów, którzy publikowali już recenzje teatralne. Z udziału w konkursie wyłączeni są profesjonalni recenzenci teatralni.

-Teksty zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w prasie ani w Internecie. Nie mogą też uprzednio uczestniczyć w innych konkursach.

– Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną ilość recenzji. Organizator nie wskazuje minimalnej oraz maksymalnej długości tekstów.

– Prace zgłoszone do Konkursu należy przesłać w formie cyfrowej na adres: pociagdomiasta@teatrgdyniaglowna.pl wpisując w temacie maila „Młoda Krytyka 2023”. Każde zgłoszenie powinno, prócz przesłanego tekstu, zawierać: – imię i nazwisko autora recenzji – wiek – adres korespondencyjny – adres e-mail – telefon kontaktowy autora. Każda recenzja w ramach jednego zgłoszenia powinna zostać także opatrzona poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Fundację „Klinika Kultury” z siedzibą w Sopocie, ul. Karlikowska 7/1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, dostępną na stronie https://www.teatrgdyniaglowna.pl/aktualnosc/informacja-o-ochronie-danych-osobowych-rodo/

– Termin nadsyłania recenzji upływa we wtorek 15 sierpnia 2023 r.

– Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac.

– Wysłanie recenzji jest jednoznaczne ze zgodą na ewentualną publikację swojej pracy na łamach festiwalowego bloga – pociagdomiasta.blogspot.com.

– Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem osoby biorącej udział w konkursie, że wykonała prace osobiście i nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

– Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.

– Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w poniedziałek 21 sierpnia 2023 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Teatru:  www.teatrgdyniaglowna.pli na profilu Teatru Gdynia Główna na Facebooku.

– Organizator nagrodzi trzy najlepsze recenzje przyznając jedną Nagrodę Główną i dwa Wyróżnienia. Osoby nagrodzone otrzymają nagrody rzeczowe – książki, vouchery i gadżety. Nagrody będzie można odebrać w siedzibie Teatru Gdynia Główna, Organizator nie przewiduje wysyłki nagród pocztą.