Teatr Gdynia Głowna

MŁODA KRYTYKA - KONKURS NA RECENZJĘ z POCIĄGU DO MIASTA

Młoda Krytyka. Konkurs dla widzów Festiwalu „Pociąg do Miasta – edycja 7” na recenzję spektaklu.

Obejrzyj, zrecenzuj i wygraj!

Festiwalowe wzruszenia, zachwyty i wnikliwe interpretacje warto utrwalić i spisać. Właśnie dlatego tegorocznej (siódmej z kolei) edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Pociąg do Miasta 2021 towarzyszy konkurs na recenzje teatralne. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych widzów w wieku dowolnym, zachęcamy do pisania świeżo po obejrzeniu festiwalowego spektaklu. Czekamy na teksty z waszymi wrażeniami, oceną gry aktorskiej i próbami odkrycia przesłania danego przedstawienia. Możecie też spróbować znaleźć źródła interpretacji twórców i porównać spektakl z innymi przedstawieniami na podobny temat.
Konkurs ma charakter otwarty, zachęcamy do udziału zarówno miłośników teatru, którzy nigdy wcześniej nie pisali recenzji, jak i osoby, które mają na swoim koncie kilka takich publikacji. Nie ustalamy limitu długości nadesłanych tekstów, a odważnych recenzentów zachęcamy do próby oceny wszystkich festiwalowych prezentacji.

Na najlepszych recenzentów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez naszych Partnerów: Urząd Miasta Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni, Cafeksięgarnia Vademecum, Muzeum emigracji oraz Teatr Gdynia Główna.

Swoje teksty przysyłajcie na adres e-mailowy: gbryszewski@teatrgdyniaglowna.pl z dopiskiem „Młoda Krytyka 2021”. Pamiętajcie, żeby w wiadomości podać swoje imię i nazwisko i dane kontaktowe.

Na teksty czekamy do końca niedzieli 15 sierpnia, trzy dni później opublikujemy rozwiązanie konkursu na naszej stronie internetowej i w profilach na mediach społecznościowych.
Czekamy na Wasze recenzje!

REGULAMIN KONKURSU „MŁODA KRYTYKA 2021”

 1. Organizatorem konkursu dla widzów Festiwalu „Pociąg do Miasta 2021” na recenzję spektaklu (zwany dalej „Konkursem”) jest Fundacja „Klinika Kultury”, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs adresowany jest do widzów Festiwalu i ma charakter otwarty. Organizator zaprasza do udziału osoby, które nigdy wcześniej nie pisały recenzji teatralnych, oraz widzów, którzy publikowali już recenzje teatralne. Z udziału w konkursie wyłączeni są profesjonalni recenzenci teatralni.
 3. Teksty zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w prasie ani w Internecie. Nie mogą też uprzednio uczestniczyć w innych konkursach.
 4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną ilość recenzji. Organizator nie wskazuje minimalnej oraz maksymalnej długości tekstów.
 5. Prace zgłoszone do Konkursu należy przesłać w formie cyfrowej na adres: gbryszewski@teatrgdyniaglowna.plwpisując w temacie maila „Młoda Krytyka 2021”. Każde zgłoszenie powinno, prócz przesłanego tekstu, zawierać: – imię i nazwisko autora recenzji – wiek – adres korespondencyjny – adres e-mail – telefon kontaktowy autora. Każda recenzja w ramach jednego zgłoszenia powinna zostać także opatrzona poniższą klauzulą:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Fundację „Klinika Kultury” z siedzibą w Sopocie, ul. Karlikowska 7/1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, dostępną na stronie https://www.teatrgdyniaglowna.pl/aktualnosc/informacja-o-ochronie-danych-osobowych-rodo/
 1. Termin nadsyłania recenzji upływa w niedzielę 15 sierpnia 2021 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac.
 3. Wysłanie recenzji jest jednoznaczne ze zgodą na ewentualną publikację swojej pracy na łamach festiwalowego bloga – pociagdomiasta.blogspot.com.
 4. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem osoby biorącej udział w konkursie, że wykonała prace osobiście i nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w środę 19 sierpnia 2021r. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Teatru:  www.teatrgdyniaglowna.pli na profilu Teatru Gdynia Główna na Facebooku.
 1. Organizator nagrodzi trzy najlepsze recenzje przyznając jedną Nagrodę Główną i dwa Wyróżnienia. Osoby nagrodzone otrzymają nagrody rzeczowe – książki, vouchery i gadżety. Nagrody będzie można odebrać w siedzibie Teatru Gdynia Główna, Organizator nie przewiduje wysyłki nagród pocztą.